KONTAKT

Szpital zgodny z KSC, RODO, KRI

Jak z wykorzystaniem SecureVisio podnieść poziom cyberbezpieczeństwa.

Pobierz wytyczne Umów się na bezpłatną konsultację

SecureVisio dla Szpitali

Jak wykorzystać dostępne środki finansowe w ramach programu NFZ w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych.

Pobierz poradnik Umów się na bezpłatną konsultację

Szpitale czeka wielki skok w Cyberbezpieczeństwo

Ustawa o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa (UoKSC) wprowadza obowiązki dla Operatorów Usług Kluczowych z sektora Ochrony Zdrowia.

Pobierz artykuł Umów się na bezpłatną konsultację

Kompleksowe zarządzanie cyberbezpieczeństwem w SecureVisio odbywa się na trzech płaszczyznach: PREWENCJI, DETEKCJI oraz REAKCJI (PDR).

PDR grafika SecureVisio nowa

W ramach PREWENCJI SecureVisio pozwala automatycznie stworzyć i utrzymać centralną e-dokumentację zasobów IT (funkcjonalność CMDB – Configuration Management Database), prowadzić analizę ryzyka cyberzagrożeń (narzędzia klasy IRM – Integrated Risk Management) oraz zarządzać podatnościami z uwzględnieniem kluczowych procesów i zasobów organizacji (mechanizm TVM – Threat and Vulnerability Management).

Z perspektywy DETEKCJI, SecureVisio wspomaga użytkowników w wykrywaniu zaawansowanych zagrożeń poprzez działanie kontekstowych reguł korelacyjnych (funkcjonalność SIEM – Security Information and Event Management) oraz wykrywania anomalii w zachowaniu użytkowników oraz systemów (narzędzie klasy UEBA – User and Entity Behavior Analysis).

W obszarze REAKCJI platforma SecureVisio dostarcza gotowe, automatyczne scenariusze reakcji, które pozwalają szybko obsłużyć wykryte zagrożenia (funkcjonalność typu SOAR – Security Automation and Response).

Szpital zgodny z KSC, RODO, KRI

Jak z wykorzystaniem SecureVisio podnieść poziom cyberbezpieczeństwa.

Pobierz wytyczne

KORZYŚCI dla szpitali

Zintegrowana platforma

Do zarządzania bezpieczeństwem z wbudowanymi i gotowymi do użycia narzędziami do PREWENCJI, DETEKCJI I REAKCJI (PDR) względem kluczowych zagrożeń.

Szerokie pokrycie wymagań prawnych

UoKSC, RODO oraz KRI – pełna zgodność z kluczowymi wytycznymi dla jednostek publicznych w zakresie cyberbezpieczeństwa.

Zgodność systemu z metodykami

ISO27001, ISO27005, ISO27035.

SecureVisio jako optymalna inwestycja

w bezpieczeństwo IT – wbudowane w system narzędzia klasy: CMDB, IRM, SIEM, UEBA, SOAR, TVM eliminują konieczność indywidualnych zakupów i wdrożeń wspomnianych systemów oraz utrzymania ich wzajemnej, kosztownej i długotrwałej integracji.

Lokalne wsparcie posprzedażowe

w zakresie utrzymania systemu - dedykowany konsultant producenta do dyspozycji klientów przez cały okres wsparcia.

Interfejs systemu w języku polskim i angielskim

Czytelny i przejrzysty sposób prezentacji danych.

Wdrożenia w organizacjach służby zdrowia

System sprawdzony w realiach pracy szpitali.

Szybkie i nieangażujące użytkowników wdrożenie

Już w pierwszym miesiącu instalacji system skutecznie podnosi poziom bezpieczeństwa organizacji.

Elastyczne i korzystne licencjonowanie

oparte o model licencji wieczystej.

Optymalizacja wydatków na bezpieczeństwo

Wdrożenie matrycy analizy ryzyka pozwala obiektywnie i racjonalnie spojrzeć na konieczność zakupu nowych techonologii bezpieczeństwa (zobrazowanie ryzyk dla kluczowych procesów).

Priorytetyzacja z wykorzystaniem kontekstu

Wbudowane narzędzia inwentaryzacji zasobów i procesów IT w połączeniu z silnikiem analizy ryzyka, pozwalają operatorom skoncentrować się na kluczowych zagrożeniach i wykorzystać dostępny czas na obsługę najważniejszych alarmów.

SecureVisio jako „Centrum Bezpieczeństwa”

System stanowi repozytorium wiedzy organizacji – zarówno pod kątem infrastrukturalnym, procesowym jak i operacyjnym. Użytkownicy z poziomu jednego narzędzia mają dostęp do elektronicznej dokumentacji, analizy ryzyka cyberzagrożeń, przeglądarki logów bezpieczeństwa, widoku obsługi incydentów, podatności oraz obszaru zarządzania danymi osobowymi.

Automatyzacja zarządzania incydentami i podatnościami

SecureVisio jako „wirtualny asystent bezpieczeństwa”. System automatyczne weryfikuje zdarzenia, przeprowadzając pierwszą weryfikację, a następnie w przypadku wykrycia poważnego zagrożenia informuje użytkowników, wysyłając odpowiednie powiadomienia. Wykorzystanie gotowych scenariuszy obsługi incydentów i podatności oraz wbudowanej w system wiedzy sprawia, że SecureVisio jest skutecznym i nieocenionym wsparciem eksperckim dla operatorów.

Porozmawiaj z naszym doradcą

Umów się na bezpłatną konsultację
testimonial

SecureVisio stanowi trzon naszego SOC. Od dwóch lat intensywnie korzystamy z tego produktu i nie wyobrażamy sobie teraz pracy w obszarze operacyjnym, a także w wykrywaniu incydentów i zdarzeń bez SecureVisio.

To jest narzędzie, które w sposób optymalny pozwala na podniesienie poziomu bezpieczeństwa w każdej organizacji, w tym u operatorów usług kluczowych. Daje szpitalom szansę na efektywne i pełne uzupełnienie braków w cyberbezpieczeństwie.

Michał Hordejuk
Konsultant ds. Cyberbezpieczeństwa

"Nowy Szpital Wojewódzki" Sp. z o.o. we Wrocławiu

Wdrożenie SecureVisio

Referencje

 "Nowy Szpital Wojewódzki" Sp. z o.o. we Wrocławiu

Pobierz Case Study

Partnerzy