Wypełnij formularz, aby otrzymać bezpłatny Case Study.

SecureVisio_CASE STUDY

Pobierz CASE STUDY i uzyskaj odpowiedzi!

SecureVisio to kompleksowa platforma składająca się ze SIEM (Security Information and Event Management), SOAR (Security Orchestration, Automation and Response), UEBA (User and Entity Behavior Analytics), analizy ryzyka, zarządzania podatnościami oraz incydentami. Nasz system wprost adresuje ważne obowiązki wynikające z ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa, nałożone na operatorów usług kluczowych, w tym szpitale.

  • Jak SecureVisio sprawdza się w praktyce?
  • W jaki sposób pozwala podnieść poziom cyberbezpieczeństwa?
  • Dlaczego warto wdrożyć to rozwiązanie?
  • Jakie korzyści daje placówkom medycznym?