Wypełnij formularz, aby otrzymać bezpłatny poradnik.

SecureVisio_PORADNIK

Pobierz PORADNIK i dowiedz się więcej!

Szpitale są zobligowane do wdrożenia jednego z rozwiązań wskazanych w zarządzeniu Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 20 maja br., wydanym na podstawie Ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa. Spełnienie postawionych przez ustawodawcę wymogów zostanie zweryfikowane przez audytora. Pozytywny wynik audytu polegający na potwierdzeniu, że organizacja zwiększyła swój poziom bezpieczeństwa, będzie podstawą do wypłaty środków na rzecz szpitali i refinansowania danego zakupu.

W zarządzeniu wskazano szereg rozwiązań, które mogą być zakupione przez szpitale w ramach refinansowania.

  • Jak wykorzystać dostępne środki finansowe w ramach programu NFZ w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych? Na co można je przeznaczyć?
  • Dlaczego warto zakupić i wdrożyć platformę SecureVisio?